Auginkite gamtiškai ir natūraliai

Didžioji dalis dirvožemio pasaulyje yra pažeista dėl netinkamų žemės ūkio praktikų, erozijos, dirvožemio taršos ir miškų kirtimo.

Šiandien turime rūpintis dirvožemio sveikata dėl keleto labai svarbių priežasčių:

1. Saugus, sveikas ir maistingas maistas. Sveikame dirvožemyje auga sveikesni ir žymiai maistingesni, aromatingesni augalai, kurie suteikia mums daugiau vitaminų, mineralų ir antioksidantų. 2. Aplinkosauga. Sveikas dirvožemis puoselėja biologinę įvairovę, padeda išvengti dirvožemio erozijos ir potvynių, taip apsaugodamas gamtą ir gyvenamąsias teritorijas. 3. Anglies absorbcija (sekvestracija). Sveikame dirvožemyje kaupiama anglis, todėl jis atlieka itin svarbų vaidmenį klimato krizės suvaldyme, nes išlaisvinama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų į atmosferą. 4. Sveikas žemės ūkis. Sveikas dirvožemis mažina sintetinių trąšų poreikį.

Mums rūpi: reaguojame į realybę ir imamės konstruktyvių, efektyvių veiksmų

Mūsų kryptis – radikalus optimizmas

Kai dirvožemis yra tiek nualintas ir nuniokotas, nebeužtenka vien tvarių (sustainable) priemonių ir veiksmų. Tvarumas šiame kontekste reikštų, kad jo būklė išlaikoma tokia, kokia yra šiuo metu, siekiant nebloginti situacijos. Tačiau svarbu siekti dirvožemio gaivinimo, sveikatinimo.

Dabar jau žinome, kad kiekvienas iš mūsų galime prie to prisidėti – augalai teigiamai veikia dirvožemį, nes augalų įvairovė ir rotacija padeda išvengti dirvožemio išsekimo.

Be to, augalai, augdami sveikame dirvožemyje, atlieka reikšmingą vaidmenį šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinime. Kuo sveikesnis dirvožemis, tuo daugiau anglies yra sulaikoma. Tai vadinama anglies sekvestracija – procesas, kai anglis iš atmosferos sugaunama ir absorbuojama dirvožemio. Tokiu būdu mažinamas anglies dioksido kiekis atmosferoje, reikšmingai mažinant klimato krizės padarinius. Taigi kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie anglies sekvestracijos – augindami augalus, sveikatindami dirvožemį.

Ilgamečiai moksliniai tyrimai mums padėjo sukurti efektyvius produktus, kurie tausoja dirvožemį ir atkuria jo biologiją po žalingų žemės ūkio praktikų taikymo.

Sveikatinkime dirvožemį drauge!

Kodėl mums rūpi

Žalesnis sodas be žalos gamtai

Mus visus jungia meilė Žemei. Tai – pagrindinis mūsų motyvas kurti trąšas ir biostimuliantus iš gamtos. Produktų sudėtyje esantis vermikompostas, mikrobai, medžių pelenai ir kt. elementai yra itin svarbūs augalų augimui. Atraskite Sanasoil produktus, kurie:

Gausus derlius – be kenksmingų sintetinių medžiagų

Prisijunkite prie mūsų – išvien mes galime sustabdyti spartų dirvožemio nykimą, kurį lemia vis didėjantis kenksmingų sintetinių medžiagų naudojimas ir žalingi ūkininkavimo metodai. Rinkitės gamtiškus Sanasoil produktus ir auginkite išvien su gamta.

Mažinkime anglies pėdsaką, auginkime sveiką, maistingą derlių ir kartu tapkime atkuriamosios sodininkystės šalininkais.